Yokohama-shi, Naka-ku, condition

14:50, Fair
51°F
RH : 55 %
Pres. : 1017 hPa
Wind : SSE 3 m/s
Sunrise : 06:22
Sunset : 16:32

Radar

full screen

Yokohama-shi, Naka-ku, Hourly weather

Hour Weather Temp.

(°F)

Speed

(m/s)

Dir. Precip.

(mm/h)

16:00505SSW0
17:00486SW0
18:00505SW0
19:00504SW0
20:00503WSW0

Yokohama-shi, Naka-ku, 10days weather

Date Weather High.

(°F)

Low.

(°F)

C.O.R.

(%)

21
Tu
554520
22
We
594360
23
Th
614880
24
Fr
554620
25
Sa
574120
26
Su
574540
27
Mo
664820
28
Tu
554520
29
We
594630
30
Th
594660

Yokohama-shi, Naka-ku, observation

Hour Temp.

(°F)

Speed

(m/s)

Dir. Precip.

(mm/h)

Sunshine

(min.)

1410.92ESE024
139.21WNW00
128.81NNW00
118.62NNW00
1081NE00